Partners

Poland

Polska Komisja Akredytacyjna - coordinator http://www.pka.edu.pl

Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich http://www.krasp.org.pl

Portugal

Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior  http://a3es.pt

Conselho Reitores das Universidades Portuguesas http://crup.pt

 Universidade do Minho https://www.uminho.pt

Slovenia

 Nacionalna agencija RS za kakovost v visokem solstvu http://www.nakvis.si

 Univerza v Novi Gorici http://www.ung.si/sl/

Univerza v Ljubljani https://www.uni-lj.si

 Bulgaria

Nacionalna Agencija za Ocenjavane i Akreditacija http://www.neaa.government.bg